Coca-Cola Säätiö ja Benioff Ocean Initiative käynnistävät jokien puhdistusprojektin yhdeksässä maassa

Coca-Cola Säätiö (The Coca-Cola Foundation) on vuodesta 1984 tukenut järjestöjä ja projekteja ympäri maailmaa jo yli miljardilla dollarilla.

Coca-Cola Säätiö ja Santa Barbaran yliopistoon kuuluva merten tutkimusinstituutti Benioff Ocean Initiave ovat sopineet yhteistyöstä. Kolmivuotisen projektin tavoitteena on puhdistaa ja estää yhdeksän merkittävän joen roskaantuminen ja roskien päätyminen mereen. Coca-Cola Säätiö on myöntänyt projektille 11 miljoonan dollarin rahoituksen.

Coca-Colan kansainvälinen Säätiö on sitoutunut tukemaan projekteja, joilla edistetään jätteiden kierrätystä ja ohjataan käyttäytymistä siten, etteivät roskat päädy maailman meriin. Benioff Ocean Initiative tuo projektiin asiantuntemuksensa, jonka se on saanut tutkiessaan ja kehittäessään innovatiivisia ratkaisuja jätteiden vähentämiseksi meristä ja joista.

-Merten roskaantuminen on kansainvälinen haaste ja nyt sovitulla yhteistyöllä on merkittävä vaikutus sen osalta, miten voimme kansainvälisesti edistää jätteiden käsittelyä. Tavoitteena on maailman roskaantuneimpien jokien puhdistaminen sekä uusien paikallisten keinojen kehittäminen, jotta estetään mm. muoviroskan päätyminen jokiin ja sitä kautta meriin, sanoo Coca-Cola Säätiön johtaja Helen Smith Price.

Jotta roskaantuminen vähenisi ja kierrätys tehostuisi tarvitaan aiempaa vahvempaa yhteistyötä yritysten, hallitusten, järjestöjen, tutkijoiden ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Toteutettavat jokien puhdistusprojektit ovat konkreettisia ja tehokkaita keinoja yhdistää eri toimijoiden voimat yhteisen tavoitteen ympärille ja käynnistää muutosliike ympäri maailmaa.

Valikoidut projektit sijoittuvat neljälle mantereelle: Aasiaan, Afrikkaan, Pohjois-Amerikkaan ja Etelä-Amerikkaan.

– Tutkijat ovat jo selvittäneet, miten muovijäte kulkeutuu suuria jokia pitkin meriin. Yhteistyön ansiosta voimme hyödyntää keräämäämme tietoa toimenpiteissä, joilla pyritään pysäyttämään tämä kansainvälinen ongelma, sanoo professori Douglas McCauley Santa Barbaran yliopistosta.

Santa Barbaran yliopiston tutkijat ovat edelläkävijöitä luontoon päätyvän muovijätteen tutkimisessa. Nyt tutkimuksen avulla pyritään edistämään tutkimusta ja ratkaisuja, joiden avulla muovi ei enää päätyisi vesistöihin. Coca-Cola Säätiön tuen avulla voidaan kehittää malleja, joilla muovijätteen hallitseminen kansainvälisesti on mahdollista.

Panamassa toimiva Marea Verde -projekti on ensimmäinen projekti, jolle ohjataan Säätiön rahoitusta. Rahoitus on samalla tunnustus Matias Hernandez -joen puhdistusprojektissa hyödynnetystä innovatiivisista teknologioista, vahvasta projektijohdosta sekä luovasta tavasta tavoittaa ihmiset. Panama tuottaa reilut 100,000 tonnia merijätettä vuosittain. Projektilla on lokakuusta 2017 kerätty manuaalisesti tietoa ja estetty 1100 jätetonnin päätyminen mereen jokien kautta. Tästä jätteestä 55% on erilaista muovia.  

Rahoituksen avulla Marea Verde -projektissa hyödynnetään jatkossa teknologiaa ja tekoälyä, jotta jätteiden kerääminen ja niihin liittyvän tiedon kerääminen tehostuu ja yhteistyö asuinalueiden kanssa kehittyy. Perimmäinen tavoite on rakentaa vesialueiden suojeluun malli, jota voidaan käyttää myös muualla Panaman alueen vesistöissä ja siten parantaa vesistöjen kuntoa.

Kahdeksan muuta projektia sijoittuvat Vietnamiin, Intiaan, Indonesiaan, Equadoriin, Meksikoon, Thaimaahan, Jamaikalle ja Keniaan. Projektien yksityiskohdat julkistetaan suunnitelmien valmistuttua. Jokaisessa maassa pyritään paitsi puhdistamaan alueen kohdejokea myös ohjaamaan paikallisten asukkaiden, asuinalueiden sekä yritysten jätekäytäntöjä.

Alkuperäinen englanninkielinen tiedote liitteenä. 

Coca-Cola Säätiö (The Coca-Cola Foundation) on vuodesta 1984 tukenut järjestöjä ja projekteja ympäri maailmaa jo yli miljardilla dollarilla. The Coca-Cola Company on sitoutunut antamaan vuosittain yhden prosentin liiketuloksestaan projekteihin, joilla edistetään ihmisten ja luonnon hyvää elämää. Tämä sitoumus toteutetaan ohjaamalla varat Coca-Cola –säätiölle. Säätiö on lahjoituksillaan vaikuttanut yli 655 miljoonan ihmisen elämään. Kaiken kaikkiaan yli 2 400 ympäristön hyvinvointiin, naisten aseman parantamiseen, koulutukseen ja asuinyhteisöjen hyvinvointiin erikoistunutta järjestöä on saanut toiminnalleen tukea.

Lähde: MyNewsSesk