Tampereen Sähkölaitos ja EnerKey yhteistyöhön energianhallinnan palveluiden kehittämisestä

Tampereen Sähkölaitos ja EnerKey ovat solmineet sopimuksen energianhallinnan palveluiden pilotoinnista Tampereen Sähkölaitoksen yritysasiakkaille. Powered by EnerKey -alustaratkaisu mahdollistaa Pohjoismaiden johtavien, älykkäiden ja vastuullisten energianhallinnan palveluiden tarjonnan Tampereen Sähkölaitoksen yritysasiakkaiden käyttöön nopealla aikataululla.

Tampereen Sähkölaitos tavoittelee jatkuvasti energiatehokkaampia ratkaisuja sekä omassa toiminnassaan että asiakkaiden energiavalinnoissa. Ilmastonmuutoksen hillinnän suunnitelmissa on mukana uusien teknologioiden käyttöönotto, uudet tuotteet ja energiansäästötoimenpiteet.

Haluamme auttaa asiakkaitamme hallinnoimaan energiaratkaisujaan entistä energiatehokkaammin ja ympäristöystävällisemmin. Powered by Enerkeyn kaltaiset energiahallinnan työkalut ovat tässä keskeisessä roolissa, jotta asiakkaat saavat tietoa energiakulutuksestaan ja kykenevät pienentämään hiilijalanjälkeään. Tämä pilottihanke antaa meille arvokasta tietoa asiakkaidemme tarpeista, joihin perustuen voimme kehittää parhaan energiaraportoinnin kokonaisuuden yhteistyössä asiakkaidemme, kuten Tampereen Tilapalvelut Oy:n, kanssa”, toteaa Sähkölaitoksen tuotepäällikkö Suvi Kyllönen.


Tampereen Sähkölaitokselle vastuullisuus tarkoittaa konkreettisia tekoja

Tampereen Sähkölaitos tuntee ja kantaa vastuun sekä tämän päivän teoista että huomisen ratkaisuista. Vastuullisella toiminnalla luodaan kestävää hyvinvointia kaikille sidosryhmille. Ilmastonmuutoksen hillintä vaikuttaa merkittävästi tulevaisuuden energiaratkaisujen suunnitteluun sekä tuleviin investointeihin.

Tampereen Sähkölaitos on mukana myös energiatehokkuussopimuksessa yhdessä satojen muiden suomalaisyritysten kanssa myös kaudella 2017–2025. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että energiatehokkuustoiminta on suunnitelmallista, käytössä on energiatehokkuusjärjestelmä ja toimenpiteistä raportoidaan vuotuisesti.

EnerKeyn vastuullisuuden ja energianhallinnan järjestelmä onkin sertifioitu vastaamaan sekä energianhallinta- (ISO 50001) että ympäristöjohtamisjärjestelmien (ISO 14001) laatustandardeja.


Vastuullista energiankäyttöä ja ilmastovaikutusten vähentämistä

Vastuullisen energiankäytön lisäksi EnerKeyn tavoitteena on auttaa kumppaneitaan ja heidän loppuasiakkaitaan ilmastovaikutusten vähentämiseen. Tähän kuuluu niin päästöjen, jätteiden kuin liikennepolttonesteiden käytön seuranta ja vähentäminen. Myös laadukkaan sisäilman merkitys tilojen käyttäjille on suuri.

”Annamme kumppaneillemme ja asiakkaillemme konkreettiset työkalut osoittaa vastuullisen toiminnan vaikutukset. Järjestelmällisen seurannan, raportoinnin  ja analysoinnin avulla tehdyt toimenpiteet näkyvät suoraan vähentyneinä päästöinä, jätteinä, pienentyneenä energiankulutuksena ja parempana sisäilmana”, kommentoi EnerKeyn Vice President Jaakko Huhta.

Lähde: STT Info