Suomi ja Greentech 2020-luvulla

Kuvituskuva

Suomessa toimii paljon sellaisia yrityksiä, jotka tarjoavat luonnonvaroja ja ympäristöä säästäviä ratkaisua tuotteiden ja palveluiden muodossa. Onkin siinä mielessä kummallista, että suomalaisia teknologia yrityksiä ei päästetä kuitenkaan toimimaan aivan kaikilla aloilla.

Suomalaiset teknologiayritykset nimittäin eivät pääse kasvavilla iGaming markkinoille, kuin vain muuttamalla toiseen maahan kuten Viroon, Ruotsiin tai Maltalle. Maltalle on esimerkiksi syntynyt suomalainen rahapelialan osaamiskeskus kaikkien sinne muuttaneiden suomalaisten toimesta. Maltalla suomalaisilla on sekä omia yrityksiä, että heitä työskentelee moninaisissa tehtävissä eri nettikasino-operaattoreilla. Kasinohai.com kertoo suomalaisten kasinoiden tarjouksista ja uutisista suomeksi niille, joita rahapelaaminen Euroopassa kiinnostaa.

Muuten tämä artikkeli keskittyy suomalaiseen greentech osaamiseen, mitä tavallaan kasinoalakin voisi olla. Ruotsissa on useampikin iGaming alan yritys pörssissä asti, kun Suomessa odotellaan mitä tekee Norja ja mitä tekee Suomen hallitus. Ehkä 2025 pääsevät suomalaiset yritykset ihan suomalaisesti kamppailemaan ruotsalaisia vastaan tälläkin alalla.

Hiilineutraalius

Suomi on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Hiilineutraalius yrityksen toiminnassa tarkoittaa sitä, että toiminta ei muuta ilmakehän hiilipitoisuutta vaan yrityksen toiminnan nettohiilijalanjälki on nolla. Yhteiskunnan toimiessa hiilineutraalisti se tuottaa vain saman verran hiilipäästöjä, kuin se sitoo niitä ilmakehästä. Hiilineutraalius on mahdollista saavuttaa useammalla erilaisella keinolla. Tuotannossa voidaan siirtyä käyttämään sellaista tekniikkaa, jossa ei synny hiilipäästöjä. Toiminnan hiilipäästöjä voidaan myös tasapainottaa sitomalla ilmakehästä sama määrä hiiltä, mitä päästöistä on syntynyt. Ilmastonmuutoksen torjunta vaatii hiilipäästöjen kääntämistä laskuun. Käytännössä hiilipäästöttömyys on vaikeaa tai mahdotonta saavuttaa. Yksilötasolla omaan hiilijalanjälkeen voi vaikuttaa kulutustottumuksilla ja kiinnittämällä huomiota energiankulutukseen. Arjen pienet teot vaikuttavat ja esimerkiksi kaupassa voi käydä mahdollisimman usein kävellen tai pyörällä. Vaikuttaa voi myös lähiruokaa ja sesonkituotteita suosimalla.

Kasvihuonekaasujen vähenemiseen voidaan vaikuttaa merkittävästi energiaa säästämällä ja parantamalla energiatehokkuutta. Päästöjä voidaan vähentää myös kustannustehokkaasti toimintaa kehittämällä. Joidenkin arvioiden mukaan jopa puolet päästövähennystavoitteesta olisi saavutettavissa tehostamalla energian käyttöä. Fossiilisia kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää korvaamalla niitä uusiutuvilla energialähteillä. Luonnonvaroja voidaan säästää myös kierrättämisen ja uusiokäytön avulla. Tällöin tuotesuunnittelun tärkeys korostuu.

Älykäs rakentaminen

Älykäs rakennus on sekä energiatehokas että viihtyisä. Tärkeää on, että rakennus toimii parhaalla mahdollisella tavalla sekä käyttäjän että ympäristön tarpeet huomioiden. Älykkäät järjestelmät toimivat huomaamattomasti. Erilaiset tunnistimet, automaatio ja tekniikka on piilotettu huomaamattomiksi. Käyttäjän ei tarvitse opetella monimutkaisia säätöjä, vaan rakennus toimii käyttäjän tarpeet huomioiden keräämällä ja analysoimalla tietoa. Rakennettaessa uutta kiinteistöä älykkyyden mukaan ottaminen on helpointa. Silloin suunnittelun eri vaiheissa voidaan huomioida tarvittava tekniikka. Eri järjestelmien saumaton yhteistyö on yksi tärkeimmistä vaatimuksista. Jos järjestelmän osa optimoi vain itseään, saattaa energiankulutus kasvaa järjestelmien häiritessä toisiaan. Älykäs rakennus osaa myös huomioida sään muutokset ja säätää lämmitystä tai jäähdytystä. Myös valaistus voi muuttua automaattisesti. Langattomuus mahdollistaa tunnistimien lisäämisen vanhoihin rakennuksiin. Kiinteistön ennakoiva ylläpito ilmoittaa milloin on aika vaihtaa suodatin tai puhdistaa ilmastointikanavat. Kustannussäästöt ovat merkittäviä, koska rakennukset pysyvät terveempinä ja ongelmat havaitaan ajoissa.

Uusiutuvan energian hyödyntäminen

Uusiutuvaa energiaa ovat aurinko-, tuuli-, vesi- ja bioenergia sekä energia, jota valmistetaan aalloista ja vuoroveden liikkeistä. Uusiutuvaa energiaa ei ole saatavilla koko ajan, mutta tämä voidaan huomioida rakennuksen energiankulutuksessa. Pienillä lämpötilan muutoksilla saadaan aikaan suuria vähennyksiä hiilidioksidipäästöihin. Yksittäisen rakennuksen kohdalla säästö voi olla pientä, mutta koko rakennuskantaa ajatellen säästöjen määrä kertautuu. Merkittäviä säästöjä on helpompi saavuttaa rakennusten säätöjä optimoimalla, kun yrittämällä vaikuttaa esim. liikenteen päästöihin. Rakennusten käyttäminen apuna energiankulutuksen tasaamisessa vaatii kuitenkin reaaliaikaista tietoa sekä voimalaitoksista että rakennuksista. Virtuaalivoimalaitosten avulla tämä on toteutettavissa jo nyt. Rakennusten sekä sähkön- ja lämmöntuottajien rajapinnan avulla tarvittavaa sääntelyä voitaisiin tehdä. Useilla sähkölaitoksilla on älykkäitä verkkoja, ja kaukolämpöverkot seuraavat kehitystä.

Kiertotalous

Biopohjaisten- ja kiertotalousratkaisujen kysyntä kasvaa voimakkaasti. Liiketoimintamallien kehittäminen ja kestävät ratkaisut tuovat merkittävää kilpailuetua myös kansainvälisillä markkinoilla. Samalla yrityksen brändi vahvistuu ja se saa uusia menestymisen mahdollisuuksia. Kiertotalous on paljon muutakin kuin vain kierrätystä. Kiertotaloudessa lisäarvoa kasvatetaan luomalla uusia liiketoimintamalleja. Tuotteen elinikää voidaan pidentää useilla eri tavoilla. Myös raaka-aineissa hyödynnetään uusituvia materiaaleja ja energialähteitä. Kierrättämällä ja sivuvirtoja hyödyntämällä saadaan kokonaistuotantoa vietyä ekologisempaan suuntaan. Materiaalivirtojen hallintaa voidaan tehostaa tekoälyn ja robotiikan avulla. Muovi korvataan biopohjaisilla materiaaleilla silloin, kun kierrätettyjä materiaaleja ei ole saatavilla.