Novo Nordisk lanseeraa toimitusketjulleen uuden tavoitteen: uusiutuvan energian käyttö 100-prosenttiseksi

Novo Nordisk tekee maailmanlaajuisesti yhteistyötä kaikkien 60 000 toimittajansa kanssa varmistaakseen, että ne käyttävät toimituksissa 100-prosenttisesti uusiutuvaa energiaa vuoteen 2030 mennessä. Sitoumus on osa Novo Nordiskin pyrkimystä ympäristöneutraaliuteen.

Bagsværd, Tanska, 21. syyskuuta 2020 – Novo Nordisk julkisti tänään kunnianhimoisen tavoitteensa, jolla pyritään varmistamaan, että kaikkien suorien toimittajien toimitukset perustuvat 100-prosenttisesti uusiutuvaan energiaan vuoteen 2030 mennessä. Novo Nordisk työskentelee yhdessä kaikkien nykyisten ja uusien toimittajien kanssa tavoitteen saavuttamiseksi. Suunnitelma esitellään tällä viikolla pidettävässä Climate Week NYC ‑tapahtumassa, joka järjestetään yhdessä YK:n ja New Yorkin kaupungin kanssa.

Tämä sitoumus on seuraava vaihe Novo Nordiskin Circular for Zero -ympäristöstrategiassa, joka lanseerattiin huhtikuussa 2019. Siinä määriteltiin yrityksen lopulliseksi tavoitteeksi ympäristöneutraalius.

Suurin osa Novo Nordiskin kaikista hiilidioksidipäästöistä on peräisin toimitusketjusta, joten tämä toimittajien kanssa tehty sitoumus uusiutuvan energian käytöstä on keskeinen Novo Nordiskin ympäristöstrategian kannalta. Tavoitteen saavuttaessaan Novo Nordisk poistaisi toimitusketjustaan vähintään 300 000 tonnia kasvihuonekaasuja. Novo Nordisk on jo sitoutunut nollaamaan yrityksen omien globaalien toimintojen ja kuljetusten hiilidioksidipäästöt vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi yritys on jo vuonna 2020 saavuttanut tavoitteensa 100-prosenttisesta uusiutuvan energian käytöstä kaikessa globaalissa tuotannossa.

”Ympäristöneutraaliuden tavoite on kulmakivenä pyrkimyksissämme aidosti kestävään liiketoimintaan”, sanoo toimitusjohtaja Lars Fruergaard Jørgensen. ”Tämä edellyttää katsomista oman organisaation ulkopuolelle ja monialaista yhteistyötä toimittajien kanssa uusiutuvaan energiaan siirtymisen vauhdittamiseksi. Toivomme, että muutkin yritykset hyötyvät näistä toimenpiteistä. Haluan antaa sitoutumisesta tunnustusta toimittajillemme, joista tämän uuden tavoitteen saavuttaminen riippuu.”

Tavoitteeseen pääsyä varten Novo Nordisk työskentelee toimittajien rinnalla jakaen ratkaisuja, joita yrityksessä on opittu uusiutuvan energian sisällyttämisestä kaikkiin toimintoihin. Toimittajien kykyä saavuttaa tavoite 100-prosenttisesta uusiutuvan energian käytöstä arvioidaan jatkuvasti.

SCHOTT, joka tuottaa erikoislasia ja toimittaa Novo Nordiskille lääkepakkauksia, on sitoutunut saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä. Uusiutuvan energian käyttö on jatkossa yksi sen yritysstrategian peruspilareista. SCHOTTin toimitusjohtaja, tri Frank Heinricht kertoi seuraavaa: ”Siirtymämme hiilineutraaliuteen saa voimaa tiiviistä keskustelusta ja yhteistyöstä arvostettujen asiakkaidemme kanssa. Yhtenä esimerkkinä tästä Novo Nordisk on jakanut arvokasta tietoa omista kokemuksistaan uusiutuvan energian hankinnassa. Osana Zero Carbon -strategiaamme ryhdymme toimenpiteisiin toimintojemme ympäristövaikutusten vähentämiseksi.”

Novo Nordisk toivoo, että tukiessaan toimittajia uusiutuvan energian käytössä, se edistää myös päästöjen vähenemistä yleisemmin, kun muutkin yritykset hyötyvät toimittajien siirtymisestä kestävämpään toimintaan.

Tietoja Novo Nordiskin Circular for Zero -ympäristöstrategiasta

Ympäristöstrategia haastaa Novo Nordiskin suunnittelemaan uusilla tavoilla tuotteita, jotka voidaan kierrättää tai käyttää uudelleen, muokkaamaan liiketoimintaa kulutuksen ja jätteen minimoimiseksi sekä tekemään yhteistyötä yrityksen tavoitteen jakavien toimittajien kanssa.

Lähde: STT Info