Pantittoman lasipakkausjätteen jatkokäsittely siirtyy ulkomailta Forssaan

Suomalaisten lajittelemaa lasipakkausjätettä eli pantittomia lasipulloja ja -purkkeja on vuosien ajan jatkokäsitelty kierrätystä varten Hollannissa ja Englannissa. Jatkossa suurin osa lasipakkauksista käsitellään kotimaisin voimin Uusioaineksen tehtaalla Forssassa.

Suomalaisten palauttamat lasipakkaukset kierrätetään jatkossa pääosin Forssassa.
Suomalaisten palauttamat lasipakkaukset kierrätetään jatkossa pääosin Forssassa.

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy ja Uusioaines Oy ovat allekirjoittaneet yhteistyöstä toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen. Lasipakkausjätteen jatkojalostus Suomessa nousi kilpailutuksessa kilpailukykyisimmäksi vaihtoehdoksi.

”Tuoreimman kilpailutuksen voitti forssalainen Uusioaines Oy, joka jatkojalostaa suomalaisten palauttamat lasipakkaukset kierrätystä varten. Tämä yhteistyö on meille mieluisa ratkaisu. Aikaisemmin lasi on viety jalostettavaksi Eurooppaan, jossa se myös kierrätetään uusiksi pakkauksiksi. Suomessa ei ole lasipakkauksia valmistavaa teollisuutta”, kertoo Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n toimitusjohtaja Juha-Heikki Tanskanen.

Uusioaines puhdistaa Ringin sille toimittaman pantittoman lasin, josta valmistetaan pääosin uusia pakkauksia ja myös vaahtolasia. Vaahtolasimurske on materiaalina hyvä vaihtoehto esimerkiksi lecasoralle rakennusten ja tietyömaiden pohjustuksiin ja routaerityksiin. Tämä mahdollistaa kaiken lajitellun lasipakkausjätteen kierrättämisen.

”Suomalaisen kierrätyslasin käyttö on meille erityinen ilon aihe, sillä se vahvistaa kotimaisen raaka-aineen hankintaketjuamme. Osa lasista päätyy Foamit-vaahtolasin raaka-aineeksi, joten tuotteen kotimaisuusaste nousee merkittävästi. Sopimuksen myötä pääsemme myös kehittämään yhdessä Ringin kanssa lasin kierrätystä. Samalla tuemme suomalaista työllisyyttä ja vaikutamme positiivisesti hiilijalanjälkeen, kun materiaali tulee kotimaasta”, sanoo Uusioaines Oy:n toimitusjohtaja Kalle Härkönen.

Ringin toisena yhteistyökumppanina lasin kierrätyksessä aloittaa virolainen Krynicki Glass Recycling Oü, joka puhdistaa ja lajittelee lasia Järvakandissa. Puhdistettu lasi myydään pääosin raaka-aineeksi lasipakkauksia valmistavalle teollisuudelle.

Pantittoman lasipakkausjätteen kierrätyksestä Suomessa vastaa lasipakkausten tuottajayhteisö Suomen Keräyslasiyhdistys ry, joka ostaa tarvittavat palvelut kaupan ja teollisuuden kokonaan omistamalta RINKI Oy:ltä.

Kilo kierrätettyä lasia vähentää hiilidioksidipäästöjä puoli kiloa

Ringin LCA Consulting Oy:llä teettämän selvityksen mukaan lasipakkausten lajittelu ja kierrätys ovat todellinen ympäristöteko. Kun suomalainen lajittelee kierrätykseen kilon lasipakkauksia, vähenevät hiilidioksidipäästöt puoli kiloa. Vuonna 2019 lasipakkauksia kerättiin Suomessa 24 700 tonnia eli 25 miljoonaa kiloa. Näin ollen suomalaiset vähensivät lasipakkausten lajittelulla viime vuonna yli 12 miljoonaa kiloa hiilidioksidipäästöjä.

Lähde: STT Info