Euroopan ympäristöpääkaupungissa kerätään jätteitä biokaasun voimalla

Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021. Ympäristöteema näkyy Lahdessa monin tavoin vuoden aikana. Vuoden aikana kaupungissa nostetaan esiin parhaita ympäristöratkaisuja, tuetaan Suomen ympäristötavoitteita ja käynnistetään erilaisia päästöjä vähentäviä hankkeita. Lassila&Tikanoja Oyj on kerännyt Lahden jätteitä jo viime vuodesta lähtien biokaasukäyttöisellä jätteenkeräilyautolla. Biokaasulla toimiva Scania on yksi L&T:n monista määrätietoisista toimenpiteistä yrityksen pienemmän hiilijalanjäljen toteuttamiseksi.

L&T:n hiilikädenjälki on suurempi kuin jalanjälki

Hiilijalanjäljen käsite on jo monelle tuttu, mutta entä hiilikädenjälki? Hiilikädenjäljellä tarkoitetaan sitä, paljonko yrityksen oma toiminta auttaa muita toimijoita vähentämään toiminnasta aiheutuvia päästöjä. Lassila&Tikanojalla biokaasun käyttö ja yrityksen muu kiertotaloutta tukeva toiminta auttaa jätteen tuottajia pienentämään omaa hiilijalanjälkeään ja kun kerätty jäte toimitetaan edelleen kierrätykseen ja biokaasun tuotantoon, pienentää toiminta merkittävästi usean toimijan aiheuttamaa hiilijalanjälkeä. ”Kuljemme sillä mitä keräämme” on osuva teksti biokaasulla toimivan Scanian kyljessä. Liikennepolttoaineena käytettävää biometaania tuotetaan kotitalouksien biojätteestä.

Vaihtoehtoiset käyttövoimat luovat mahdollisuuksia

L&T:n toimintastrategiaan on asetettu kunnianhimoiset tavoitteet toiminnan ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Yrityksen tavoite on, että vuonna 2030 yritys on vähentänyt omia päästöjään 50 prosentilla vuoden 2018 tasosta. ”Tavoite on kunnianhimoinen, mutta tavoite on saavutettavissa lisäämällä uusiutuvien polttoaineiden käyttöä ja investoimalla vähäpäästöiseen kalustoon”, kertoo L&T:n kalustohallinnan päällikkö Janne Koskela. ”Vuoden 2020 luvut toiminnasta ovat vielä varmentamatta, mutta olemme jo nyt edellä aikataulussa. Viime vuonna hankimme L&T:n Ympäristöpalveluissa 3 kertaa enemmän uusiutuvia polttoaineita kuin edellisvuonna.”


Yhtenä toimenpiteenä L&T:llä on ollut biokaasukäyttöisten jätteenkeräilyautojen hankinta. ”Olemme hankkineet nyt kymmenen uutta kaasukäyttöistä jätteenkeräilyautoa ja tämän vuoden lopussa määrä on vähintään jo 20. Alueilla, joissa biokaasua ei ole saatavilla, pyrimme mahdollisuuksien mukaan tankkaamaan dieselautoihin uusiutuvaa dieseliä. Tämä koskee kaikkea kalustoamme – ei pelkästään jäteautoja”, Koskela lisää. ”Tällä hetkellä biokaasulla toimiva kuorma-auto on erinomainen valinta. Tulevaisuudessa vaihtoehtoisia käyttövoimia voi olla muitakin, mutta jätteenkeräilyssä biokaasu on erinomaisen toimiva polttoaine.”

Scanian kaasukuorma-auto on hiljainen ja luotettava

Kuljettaja Santeri Siika on ajanut Lahden biokaasu-Scaniaa jo viime keväästä lähtien. Autolla kerätään jätteitä kaupunkialueella ja keräyspaikkoja on alueesta riippuen 300-400 paikkaa päivässä. ”Tässä kaasuautossa on isompi NTM:n valmistama jätepakkaaja ja siihen saadaan helposti 150-200 paikkaa työvuorossa kerättyä”, Santeri kertoo. Scanian uuden mallisarjan ohjaamo on osoittautunut kaupunkikäytössä erinomaiseksi. Näkyvyys ohjaamosta on hyvä joka suuntaan ja ahtaissa kaupunkiolosuhteissa se lisää turvallisuutta.

”En enää vaihtaisi takaisin dieselautoon”, Siika tokaisee. ”Kaasuauto on hiljaisempi, tärinättömämpi ja mukavampi ajaa. Työmukavuus on paljon parempi kaasuautossa”, hän kehuu. Lahden autoon on asennettu myös turvallisuutta lisäävä kamerajärjestelmä, joka auttaa ahtaissa paikoissa liikkumista ja lisää työturvallisuutta. ”Työturvallisuus on ympäristötekijöiden lisäksi tärkeä yrityksemme arvo. Turvallisuutta kehitetään koko ajan kaikessa toiminnassamme”, kertoo Janne Koskela.

Puhtaampaa kuljettamista Euroopan ympäristöpääkaupunki Lahdessa

Biokaasulla toimivan kuorma-auton CO2-päästöt voivat olla jopa 90% pienemmät verrattuna fossiilisen dieselin käyttöön. Scanian kaasumoottorin teho ja vääntö ovat dieselversioon verrattavia, mutta käyntiääneltään kaasumoottori on merkittävästi dieselmoottoria hiljaisempi. Lahtelainen Katja Lepola on tyytyväinen, että Lahdessa jätteet kerätään puhtaasti. ”En ole erikseen kiinnittänyt huomiota jätteenkeräilyyn, mutta on kyllä kiva tietää, että Lahdessa jätteitä kerätään puhtaalla biokaasulla”, Lepola toteaa. ”Oikeasti tuo jäteauto on niin hiljainen, ettei jäteauton käyntiin erikseen edes kiinnitä huomiota.”