Uutta metallimarkkinoilla: hiilineutraali nikkeli

Venäläinen kaivojätti Norilsk Nickel suunnittelee tuottavansa ensimmäisen erän hiilineutraalia nikkeliä tänä vuonna vastauksena tarjouskyselyille mm. Applelta sekä Testalta. Näin kertoi Norilsk Nickelin varatoimitusjohtaja Sergey Dubovitsky toimittajille.

Nikkeli on yksi ns. hiili-intensiivinen metalli valmistaa, jonka hiilidioksidi päästöt saavuttavat 18 tonnia per metrinen tonni tuotettua metallia. Samanaikaisesti metallisten akkujen tarve kasvaa maailmanmarkkinoilla ja Teslan Elon Muskin vaatiessa tuottajia kaivamaan lisää nikkeliä, entistä tuottavammin ja ympäristöystävällisemmin.

Norilsk Nickel ei lähde kuitenkaan ostamaan päästövähennyksiä saavuttaakseen hiilineutraaliuden, vaan kompensoimalla toimenpiteitä, tämä ratkaisu tarkistetaan kansainvälisten auditoijien toimesta.

Norilsk Nickel aloittaa hiilineutraalin nikkelin tuotannon testatakseen markkinointi ja nähdäkseen kuinka suuri kysyntä tällaiselle tuotteelle maailmalla on, jatkoi Dudovitsky.

Näitä toimenpiteitä ovat mm. voimalaitoksen modernisointi esimerkiksi vaihtamalla turbiinit entistä tehokkaammiksi, mikä taasen lisää uusiutuvien luonnonvarojen osuutta energian tuotannossa (tällä hetkellä uusiutuvat luonnonvarat tuottavat 46 % Norilsk Nickel ryhmän käyttämästä sähköstä). Yritys tiedotti myös energiatehokkuuden nostamisesta sekä energian kulutuksen optimointitoimista.

Näiden toimenpiteiden tuloksena vuosina 2021-22 Norilsk Nickel odottaa saavansa hiilidioksidipäästöjään vähennettyä 60-70 tuhannella tonnilla.

Hiilineutraali nikkelintuotanto

Yrityksellä on suunnitelmat valmiina allokoimaan nämä syntyneet säästöt kahteen hiilineutraaliin nikkelierään, joiden kokonaistuotantomäärä on noin 10 tuhatta tonnia. Saavuttaakseen tämän, yritys verifioi ulkopuolisen auditoijan kanssa laskentatavan sekä hiilidioksidipäästöt per nikkelitonni.

Jokainen tällainen tuote yhdistetään matalamman tason päästöihin, jotka saavutetaan näillä kompensointitoimenpiteillä, selitti Dubovitsky.

Viimeisten kahden vuoden ajanjakson aikana Norilsk Nickel on vähentänyt hiilijalanjälkeään yli 70 000 tonnilla. Kesän alussa yrityksen hallitus antoi luvan uudelle ympäristöstrategialle, joka sisältää ohjelmat haitallisten päästöjen edelleen vähentämiselle sekä energiatehokkuuden parantamiseksi. Nykyään Norilsk Nickel on alemmassa segmentissä kasvihuonepäästöjen intensiteettiä kuvaavissa globaaleissa indikaattoreissa, ja johtava yritys, mitä tulee uusiutuvien energiamuotojen käyttöön: vuonna 2020 uusiutuvista luonnonvaroista saatu sähkö vastasi 46 % koko Norilsk Nickel ryhmän käyttämästä sähköstä.

Yrityksen edustajien mukaan hiilineutraali metalli tulee olemaan globaalista haluttu tuote sellaisten tuottajien kuten Tesla ja Apple puolesta, varsinkin hiiliveron tullessa luultavimmin voimaan EU:ssa vuodesta 2023. Hiiliveron idea on asettaa hiilidioksidia päästäville tuotteille vero niiden päästöjen mukaisessa suhteessa.

Maakaasusta vastaus kaivoksien isoille koneille

Tätä helpotetaan myös lisäprojekteilla, jotka voisivat olla käynnissä vuoteen 2025 mennessä, ja joilla edelleen pienennetään yrityksen hiilijalanjälkeä. Esimerkiksi osa kaivostoiminnassa käytettävistä laitteista muutetaan käyttämään maakaasua. Itseasiassa Norilsk Nickel valmistautuu rakentamaan oman LNG (maakaasu)- tehtaan. Projektin odotetaan tulevan valmiiksi 3-4 vuodessa. Tehtaankäyttöönotto synkronoidaan raskaiden kaivoslaitteiden huippukäytön kanssa kaivoskuopilla 2025-25.