Sähköauto

Sähköauto on tavallinen auto, jonka voimana toimii sähkömoottori ja sen sähköeneriga varastoituu akkuun. Sähköautoilla voi matkustaa yhdellä latauksella noin 50-1000 kilometriä, tähän vaikuttaa auto ja sen koko. Myös sähköauton oman akun koko, ajonopeus sekä lämpötilat ulkona on vaikuttava tekijä matkustuksen pituuteen.

Sähköautojen voimansiirron hyötysuhde on huomattavasti polttomoottoriautoa korkeampi. Sähköauton käytön aikaiset kasvihuonekaasupäästöt riippuvat siitä, millä keinolla sähköauton akkuun ladattu sähköenergia on tuotettu. Sähköauto ei aiheuta ajonaikaisia lähipäästöjä (hiilidioksidi, hiilimonoksidi, typen oksidit, hiilivedyt. rikkiyhdisteet). Sähköautojen päästöjen alentamiseksi sähköntuotantomenetelmiä on muutettava uusiutuviin energianlähteisiin, kuten tuuli- vesi- ja aurinkovoimaan, pois fossiilisista polttoaineista, erityisesti hiilivoimasta.

Sähköautojen latauspistepakko tuo vaikeuksia pienille taloyhtiöille

Kiinteistöliitto kantaa huolta hallituksen esityksestä sähköautojen latauspistepakon ulottamisesta koskemaan kaikkia yli neljä autopaikkaa käsittäviä taloyhtiöitä. Hallitus antoi torstaina ...

Täyssähköinen BMW iX3 vie sähköautoilun uuteen aikaan

BMW iX3 on jo BMW:n viidennen sukupolven sähköauto, jossa sähkömoottori ja korkeajänniteakku on uusittu täysin. Auton toimintamatka on pidentynyt entistä tehokkaamman akun ansiosta. BMW iX3 onä ...