Metsä Fibre teki esisopimuksen Kemin biotuotetehtaan klooridioksidilaitoksesta ERCOn ja AFRYn kanssa

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre ja ERCO Worldwide ovat solmineet esisopimuksen Kemin biotuotetehtaan klooridioksidilaitoksen prosessiteknologian ja päälaitteiden toimituksesta. Prosessiteknologia perustuu ERCOn uusimpaan R8/R10-teknologiaan, joka on käytössä muun muassa Metsä Fibren Joutsenon sellutehtaan klooridioksidilaitoksella. Klooridioksidin valmistuksessa syntyvä suolajae hyödynnetään biotuotetehtaan suljetussa kemikaalikierrossa ja näin saavutetaan korkea materiaalitehokkuus.

Klooridioksidilaitos toteutetaan EPCM-projektointimallilla, jossa kanadalainen ERCO vastaa prosessiteknisistä ratkaisuista ja toimittaa pääprosessilaitteet. AFRY vastaa projektinhallinnasta ja laitoksen toteutussuunnittelusta, työ toteutetaan pääosin AFRYn kotimaisten suunnittelu- ja projektiammattilaisten voimin yhdistäen yrityksen asiantuntijat esimerkiksi Kemissä, Oulussa ja Vantaalla. AFRY on valittu jo aiemmin Kemin biotuotetehdasprojektin yhdeksi päätoteutuskumppaniksi.

Valitulla projektointimallilla Metsä Fibre voi tarjota myös laajasti mahdollisuuksia Meri-Lapin alueen paikallisille yrityksille sekä muille kotimaisille yrityksille osallistua toimituksiin muun muassa laitetoimitusten sekä lukuisten asennusurakoiden muodossa. Klooridioksidilaitostoimituksen kotimaisuusasteen arvioidaan nousevan korkeaksi, noin 70 %. Perustuen jo tehtyihin esisopimuksiin, koko biotuotetehdasprojektin kotimaisuusasteen arvioidaan nousevan korkeaksi, Äänekosken biotuotetehdasprojektin toteutuma oli noin 70 %. 

Metsä Fibre on tehnyt menestyksekästä yhteistyötä ERCOn ja AFRYn kanssa aiemminkin.

–  ERCOn tehokkaat prosessitekniset ratkaisut yhdistettynä AFRYn vahvaan EPCM-osaamiseen olivat yksi keskeisimmistä valintakriteereistämme, sanoo biotuotetehdasprojektin johtaja Jari-Pekka Johansson Metsä Fibreltä. 

– AFRY on ollut mukana Kemin biotuotetehtaan projektissa sen varhaisesta vaiheesta lähtien ja olemme tyytyväisiä voidessamme tukea Metsä Fibreä myös tuotannolle tärkeiden kemianlaitosten toteuttamisessa. Olemme erittäin tyytyväisiä saamastamme tilaisuudesta toteuttaa klooridioksidilaitos yhdessä Metsä Fibren ja ERCOn projektiammattilaisten kanssa, sanoo Tuukka Sormunen, AFRYn kemianteollisuuden ja biojalostuksen johtaja.

Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Kemin biotuotetehdasprojekti etenee suunnitellusti. Kemin biotuotetehdashankkeessa edistetään tällä hetkellä laitehankintojen lisäksi muun muassa ympäristöluvitusta, rahoitusneuvotteluja ja uuden tehtaan tarvitsemaa logistiikkaa. 1,5 miljardin euron investointipäätös biotuotetehtaasta tehdään aikaisintaan tänä syksynä 2020. Toteutussuunnittelu käynnistettiin elokuun alussa 2020. Tämä tarkoittaa tehtaan tekniikan, rakentamisen, asennusten ja käyttöönoton yksityiskohtaista suunnittelua ja valmistautumista rakennusvaiheeseen. Suunnittelutyö tehdään yhdessä neljän jo nyt valitun päätoteutuskumppanin kanssa, jotka ovat Valmet, ABB, AFRY ja Fimpec. Toteutussuunnittelun organisaatiossa on työskennellyt elokuun alusta lähtien kaikkiaan yli 400 henkilöä.

Biotuotetehtaan mahdollisen rakennusvaiheen työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan lähes 10 000 henkilötyövuotta, josta yli puolet tehtäisiin Kemissä. Rakennusvaiheen aikana työntekijöitä arvioidaan kaikkiaan olevan yhteensä noin 15 000 eri henkilöä.

Biotuotetehdas ei käyttäisi lainkaan fossiilisia polttoaineita ja sen sähköomavaraisuus olisi 250 prosenttia. Tämä vahvistaisi entisestään Metsä Groupin merkittävää asemaa kotimaisiin uusiutuviin polttoaineisiin perustuvana sähköntuottajana. 

Kemin biotuotetehdas valmistaisi vuosittain noin 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja lehtipuusellua sekä lukuisia muita biotuotteita. Investointi turvaisi nykyiset 250 työpaikkaa Kemin tehtaalla. Suorassa arvoketjussaan Suomessa biotuotetehdas työllistäisi yhteensä noin 2 500 henkilöä eli 1 500 henkilöä enemmän kuin nykyinen Kemin sellutehdas.

Lähde: News Cision