Suomalaiset ja kierrättäminen

Suomalaiset ovat ympäristötietoisia ja kierrättävät aktiivisesti erilaisia materiaaleja. Suomessa on pitkät perinteet kierrättämisessä ja se on ollut osa arkea jo vuosikymmeniä. Suomalaiset lajittelevat jätteensä tarkasti ja erilliskeräävät muun muassa paperin, kartongin, lasin, metallin, biojätteen ja sähkö- ja elektroniikkaromun. Myös vaatteiden ja tekstiilien kierrättäminen on Suomessa yleistä ja niihin on monia erilaisia keräyspisteitä. Suomessa on myös kehitetty kierrätysteknologiaa ja -innovaatioita….

Lue lisää ›

Digitalisaatio ja sen vaikutuksen vihreään siirtymään

Digitalisaatio on tärkeä osa vihreän siirtymän prosessia, sillä se tarjoaa uusia tapoja ratkaista ympäristöongelmia ja parantaa energiatehokkuutta. Digitalisaation avulla voidaan kehittää uusia teknologioita ja ratkaisuja, jotka vähentävät hiilidioksidipäästöjä ja parantavat resurssitehokkuutta. Esimerkiksi, digitalisaatio mahdollistaa uudenlaisten energiantuotantomuotojen kehittämisen, kuten uusiutuvan energian tuotannon ja jakelun. Se myös parantaa energiatehokkuutta ja vähentää energiankulutusta optimoimalla energiantuotantojärjestelmiä ja hallitsemalla energiansäästöjä. Digitalisaatio tarjoaa myös mahdollisuuden…

Lue lisää ›