Eri sähkösopimusten vertailu: Kiinteä hinta vs. pörssisähkö

Kiinteä hinta: Yksinkertaisuus ja ennustettavuus Kiinteähintaisessa sähkösopimuksessa sähkön hinta pysyy samana koko sopimuskauden ajan. Tämä tekee budjetoinnista helppoa, koska sähkölaskun suuruus on ennustettavissa. Kiinteä hinta sopii erityisesti niille, jotka haluavat välttää yllätyksiä ja pitävät arvossa taloudellista vakautta. Toisaalta, kiinteä hinta ei välttämättä ole edullisin vaihtoehto pitkällä aikavälillä. Jos sähkön markkinahinta laskee, kiinteähintaisen sopimuksen omistaja ei hyödy tästä, koska hinta…

Lue lisää ›

Luontaistuotteet ja hyvinvointi – uusia tapoja oman kehon hyvinvointiin

Mikä on luontaistuote? Luontaistuote on yleisnimitys ravintolisille, kasviuutteille ja muille luonnon tuotteille, joilla on terveyttä edistäviä tai sairauksia ehkäiseviä vaikutuksia. Ne ovat usein vähemmän prosessoituja kuin lääkkeet, ja monet ihmiset pitävät niitä lempeämpänä vaihtoehtona perinteiselle lääketieteelle. Luontaistuotteiden käyttö on kasvanut viime vuosina huomattavasti. Ihmiset etsivät yhä enemmän luonnonmukaisia vaihtoehtoja hyvinvointinsa edistämiseen, ja luontaistuotteet tarjoavat siihen yhden väylän. Yrtit ja…

Lue lisää ›

Plug Power Inc Suomeen kovin suunnitelmin – Suomesta Euroopan johtava vetymaa

Plug Power Inc rakentaa vihreän vedyn kattavaa ekosysteemiä, joka ulottuu tuotannosta, varastoinnista ja toimituksesta energiantuotantoon, auttaakseen asiakkaitaan saavuttamaan liiketoimintatavoitteensa ja hiilineutralisoimaan talouden. Luodessaan ensimmäisen kaupallisesti kannattavan markkinan vetykennoteknologialle, yhtiö on asentanut yli 60 000 polttokennojärjestelmää ja yli 185 tankkausasemaa, enemmän kuin kukaan muu maailmassa, ja on suurin nestemäisen vedyn ostaja. Suunnitelmissaan rakentaa ja operoida vihreän vedyn moottoritietä Pohjois-Amerikan ja…

Lue lisää ›

Suomalaiset ja kierrättäminen

Suomalaiset ovat ympäristötietoisia ja kierrättävät aktiivisesti erilaisia materiaaleja. Suomessa on pitkät perinteet kierrättämisessä ja se on ollut osa arkea jo vuosikymmeniä. Suomalaiset lajittelevat jätteensä tarkasti ja erilliskeräävät muun muassa paperin, kartongin, lasin, metallin, biojätteen ja sähkö- ja elektroniikkaromun. Myös vaatteiden ja tekstiilien kierrättäminen on Suomessa yleistä ja niihin on monia erilaisia keräyspisteitä. Suomessa on myös kehitetty kierrätysteknologiaa ja -innovaatioita….

Lue lisää ›

Digitalisaatio ja sen vaikutuksen vihreään siirtymään

Digitalisaatio on tärkeä osa vihreän siirtymän prosessia, sillä se tarjoaa uusia tapoja ratkaista ympäristöongelmia ja parantaa energiatehokkuutta. Digitalisaation avulla voidaan kehittää uusia teknologioita ja ratkaisuja, jotka vähentävät hiilidioksidipäästöjä ja parantavat resurssitehokkuutta. Esimerkiksi, digitalisaatio mahdollistaa uudenlaisten energiantuotantomuotojen kehittämisen, kuten uusiutuvan energian tuotannon ja jakelun. Se myös parantaa energiatehokkuutta ja vähentää energiankulutusta optimoimalla energiantuotantojärjestelmiä ja hallitsemalla energiansäästöjä. Digitalisaatio tarjoaa myös mahdollisuuden…

Lue lisää ›

Eurooppa voi puolittaa sähkön tuotantoon käytettävän kaasun kulutuksen ja säästää 323 miljardia euroa

Eurooppa voi puolittaa kaasun käytön sähköntuotannossa, vähentää energiakustannuksia 323 miljardilla eurolla ja lisätä energiaomavaraisuuttaan vuoteen 2030 mennessä, jos se lisää nopeasti uusiutuvan energian kapasiteettia, ilmenee teknologiayhtiö Wärtsilän uudesta raportista. Energiakriisin ratkaisemiseksi ja hiilineutraaliuden saavuttamiseksi nopeasti Wärtsilä kehottaa Euroopan johtajia toteuttamaan huomattavaa koordinointia maiden välillä ja tekemään investointeja uusiutuvan energian kapasiteetin lisäämiseksi jopa 80 GW vuosittain, tasapainottavien teknologioiden käytön ohessa….

Lue lisää ›

NRC Group vähensi päästöjään 13 % vuonna 2021

Missionsa mukaisesti NRC Group luo ihmisiä ja yhteiskuntaa liikuttavaa infraa, joka ylittää odotukset niin tänään kuin huomennakin. Yritys jatkaa kestävän kasvun strategian toteuttamista edistäen ilmastoystävällisiä ratkaisuja ja tekemällä proaktiivisesti töitä toimialan päästöjen nollaamiseksi. Kasvavat vaatimukset yhä kestävämmän ja toimivamman kaupunkiympäristön rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi tarjoavat NRC Groupille monipuolisia mahdollisuuksia myös tulevaisuudessa. NRC Group on julkaissut vastuullisuusraporttinsa, jossa kerrotaan sidosryhmille merkittävien…

Lue lisää ›

Taloustutkimus ja FCG: tuulivoimalat eivät vaikuta asuinkiinteistöjen hintoihin

Ensimmäinen Suomessa tehty tutkimus osoittaa, että tuulivoimaloilla ei ole ollut vaikutusta asuinkiinteistöjen hintoihin. Suomen Tuulivoimayhdistyksen tilaamaan ja Finnish Consulting Groupin (FCG) sekä Taloustutkimuksen tekemään tutkimukseen valittiin eri puolilta Suomea kuntia, joihin on rakennettu tuulivoimaa vuosien 2012 ja 2021 välisenä aikana. Tuulivoimahankkeet tuovat kuntiin elinvoimaa ja tuloja. Lisäksi kunnassa tuotettu puhdas sähkö luo alueelle ympäristöystävällistä imagoa. Tuulivoimahankkeet muuttavat maisemaa, joten…

Lue lisää ›

Valion ja St1:n yhteisyritys Suomen Lantakaasu Oy valmiina lisäämään kotimaista biokaasuntuotantoa

Ruokatalo Valio ja energiayhtiö St1 ovat perustaneet yhteisyrityksen, jonka tarkoitus on tuottaa maitotilojen lannasta ja maatalouden sivuvirroista uusiutuvaa biokaasua liikenteen polttoaineeksi. Suomen Lantakaasu Oy suunnittelee Suomen tähän mennessä suurimman biokaasu- ja nesteytyslaitoksen rakentamista Pohjois-Savoon. Edellytyksenä biokaasuntuotantoon investoimiselle on biokaasun koko arvoketjun kannattavuuden parantaminen, erityisesti biokaasun käytön yleistyminen raskaassa liikenteessä. Yhteisyritys yhdistää ainutlaatuisella tavalla koko arvoketjun maatalousyrittäjien verkostosta biokaasun tuotantoon,…

Lue lisää ›

NoHo Partners otti käyttöönsä tamperelaisen startupin Pure Recyclen kierrätysratkaisun Nokia Arenassa

NoHo Partners on ottanut käyttöönsä tamperelaisen startup-yrityksen Pure Recycle Oy:n uudenlaisen pantti- ja kierrätysratkaisun useassa Tampereen Nokia Arenan ravintolassaan. Pure Recycle Oy:n kehittämä laite, Pure Smart Crusher, tehostaa NoHon ravintoloissa juomapakkausten, muovipullojen ja alumiinitölkkien, materiaalin talteenottoa ja palautusta, kun käytettyjen pakkausten kierrätys- ja palautuspisteet on tuotu sinne, missä juomia kulutetaan. Tamperelaisen Pure Recycle Oy:n kehittämä Pure Smart Crusher on…

Lue lisää ›