Älykäs kiinteistönhallinta säästää energiaa Vaasan keskussairaalassa

  • Schneider Electric toimittaa Vaasan keskussairaalan uudisrakennukseen EcoStruxure Building Operation -kiinteistönhallintajärjestelmän.
  • Älykkään rakennusautomaation avulla kiinteistö toimii energiatehokkaasti.
  • Vaasan sairaanhoitopiirin uudisrakennus otetaan käyttöön vuoden 2022 aikana.

Espoo, 4.3.2020 – Vaasan keskussairaalan käyttöön rakennetaan parhaillaan uudisrakennusta, joka yhdistää erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluita. Terveiden, tehokkaiden ja joustavien tilojen lisäksi H-uudisrakennukseksi nimetystä kiinteistöstä halutaan tehdä älykäs.

Älykiinteistö toimii energiatehokkaasti. Rakennuksen energiankulutus ja huoltokustannukset voidaan ennustaa ja optimoida EcoStruxure Building Operation -kiinteistönhallintajärjestelmän ja Building Advisor -analytiikan avulla. Näin rakennukseen saadaan myös optimaaliset olosuhteet.

– Nykyaikainen, turvallinen ja verkkoon kytketty teknologia takaa sen, että kiinteistö toimii energiatehokkaasti ja käyttäjät viihtyvät, sanoo asiakkuusjohtaja Petri Naukkarinen kiinteistönhallintajärjestelmän toimittavalta Schneider Electriciltä.

– Digitaalisten seuranta- ja analytiikkapalveluiden avulla sähkönjakelun laadusta ja kunnosta voidaan saada myös lisäinformaatiota, Naukkarinen kertoo.

Järjestelmä lisää ennakoitavuutta

Kiinteistöhallinnan etäkäyttöjärjestelmä mahdollistaa sen, että rakennuksen tietoja pääsee tarkastelemaan tietoturvallisesti ajasta ja paikasta riippumatta. Ylläpito pystyy tarkkailemaan myös laitteiden kuntoa ja varmistamaan niiden tarvitsemat huoltotoimet tarpeen mukaan ja ennakoiden.

– Analytiikka seuraa prosessien toimintaa ja tuottaa jatkuvasti arvokasta tietoa kiinteistöistä päätöksenteon tueksi, kertoo Vaasan Sairaanhoitopiirin tekninen johtaja Ulf Stenbacka.

EcoStruxure Building Operation -alustaan voi yhdistää muut, myös kolmansien osapuolien talotekniset ratkaisut. Kiinteistönhallintaan voi integroida vaivattomasti esimerkiksi sairaalakiinteistön tarvitsemia turvallisuuteen liittyviä ratkaisuja sekä siirtää tietoturvallisesti esimerkiksi terveydenhuollonjärjestelmiin tietoa tukemaan hoitotyön prosesseja.

H-uudisrakennus nousee keskelle toimivaa sairaala-aluetta

Sairaalakiinteistön rakennustyöt ovat edenneet suunnitellusti viime syksystä lähtien. Perustustyöt ja alimpien kerrosten runkotyöt ovat lähes valmiit. Ensimmäisen rakennusosan arvioidaan olevan vesikattovaiheessa loppukesällä 2020, ja uudisrakennus on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2022 aikana.

– Rakennustyömaa sijaitsee keskellä toimivaa sairaala-aluetta, joten rakennusprojekti ja sen toteutus ovat aikataulun suhteen haasteellisia. Schneider Electricin ExoStruxure-kokonaisuus valmiiksi ohjelmoituine ja testattuine ratkaisuineen auttaa talotekniikan urakoitsijaa pysymään osaltansa aikataulussa, toteaa projektijohtaja Petri Alapelto Are Oy:stä.

Vaasan keskussairaalan H-rakennus

  • H-rakennuksen pinta-alaksi tulee noin 37 000 neliömetriä. Rakennukseen tulee 10 kerrosta ja lisäksi tekninen tila.
  • Uudisrakennuksen suunnittelee ja toteuttaa Bothia High 5 -allianssi.
  • Hanke on Pohjanmaalla ensimmäinen allianssimallilla toteutuva rakennusprojekti.
  • Allianssissa ovat mukana Vaasan sairaanhoitopiirin lisäksi YIT, Granlund Pohjanmaa, Ramboll Finland, Raami Arkkitehdit ja Arkkitehdit Kontukoski. Allianssin osapuolet vastaavat suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä, jakavat projektin riskit ja hyödyt ja raportoivat kaikki projektin kustannukset avoimesti.
  • Mukana suunnittelussa on myös sairaalan hoitohenkilökunnan ja teknisen henkilöstön edustajia.
  • Uudisrakennus otetaan käyttöön vuoden 2022 aikana. Rakennukseen tulee mm. erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteinen suurpoliklinikka, joka vastaanottaa arviolta 326 000 asiakaskäyntiä vuodessa.

Lähde: MyNewsDesk