Nikelin kaupunki poistetaan saatuttavien kaupunkien listalta

Nikkelisulaton rakentaminen Suomen arktiseen Kolosjoen kaupunkiin alkoi jo 1930-luvulla. Kun Suomi luovutti osia itäisistä alueistaan Neuvostoliitolle toisen maailmansodan jälkeen, saksalaisjoukkojen vetäytymisen tuhoama tehdas rakennettiin uudelleen ja kaupunki nimettiin uudelleen Nikeliksi. 23. joulukuuta 2020 sulatto sulatti viimeisen kauhallisen, ja se suljettiin ikuisesti.

Norjan ilmailututkimusinstituutin (Nilu) ja Norjan biotalousinstituutin (Nibio) viime aikoina raportoimien raporttien mukaan Nornickelin tehtaiden haitalliset päästöt Nikelin kaupungissa ovat parantuneet Norjan puolella: positiivinen vaikutus kaloihin, enemmän sammakoita ja enemmän pieniä jyrsijöitä, partajäkälä puissa alkaa näkyä, eri raskasmetallien määrä eri organismeissa vähenee. Samat havainnot huomasivat Ilmatieteen laitoksen tutkijat.

Tutkijat ovat lukeneet tiedotusvälineistä venäläisen kaivosjätti Norilsk Nickelin modernisointiohjelmasta ja uskoneet, että tämä on hyvä uutinen luonteelle. Ilmatieteen laitoksen tutkija Pia Anttila toivoo, että nämä muutokset Venäjän teollisuudessa voisivat parantaa ympäristö-, ilmanlaatu- ja raskasmetalliaineiden vaikutusta tulevaisuudessa aiempiin vuosiin verrattuna.

Entisen kaivoskaupungin tulevaisuus valoisampi

Nikel sijaitsee Venäjän Murmanskin alueella, 120 kilometriä länteen alueen pääkaupungista Murmanskista ja vain muutama kilometri Norjan rajasta itään.  1980-luvulla sulattamo päästi ilmaan vuosittain noin 400 000 tonnia rikkidioksidia, ja vuonna 1990 Norja käynnisti ympäristökampanjan nimeltä ”Pysäytä Neuvostoliiton kuolemanpilvet”.

Nikelin tehtaat osti 1990-luvulla Norilsk Nickel, maailman suurin epäjalometallien toimittaja. Lähes kaksi vuosikymmentä myöhemmin yritys teki päätöksen sulaton sulkemisesta ja lupasi työntekijöilleen sosiaalisia takuita – siirtää heitä uusiin töihin muille yrityksille, uudelleenkoulutusta, eläkkeitä. Nikelin osalta yhtiö ehdotti ohjelmaa pienten paikallisten yritysten kehittämiseksi, tai mahdollisuuksien selvittämiseksi, jotta siitä voidaan tehdä Pyramidein kaupungin kaltainen matkailukohde Norjan Huippuvuorten saaristossa.

Kesti kauan, ennen kuin yhtiö päätti sulaton sulkemisesta, mutta se ei koskaan epäillyt, ettei se toteuttaisi tätä päätöstä sosiaalisesti vastuullisella tavalla.

Nornickelin kestävän kehityksen osaston johtaja Svetlana Ivchenko sanoi esitellen Nikelin kehityssuunnitelmia.

Nornickel noudattaa kestävän kehityksen periaatetta. Käytännössä se tarkoittaa, että yritys arvioi toimintansa vaikutuksia talouteen, yhteisöihin ja ympäristöön, ja ennen kaikkea hallitsee näitä vaikutuksia sen alueen hyväksi, jolla se toimii.

Ivchenko sanoi, että yhtiö on hyvin tietoinen siitä, että tuotannon lopettamisella se vaikuttaa koko alueen talouteen työpaikkojen hiipuessa sulaton mukana. Päätöksen jälkeen perustettiin työryhmä, jonka tarkoituksena on kehittää talouden monipuolistamisstrategia, jonka tarkoituksena on ensisijaisesti parantaa alueen elämänlaatua.

Konseptin tarkoituksena on luoda edellytykset Nikelin kaupungin ja Pechengan alueen kestävälle sosiaaliselle ja taloudelliselle kehitykselle sulaton sulkemisen jälkeen, ja sen tavoitteena on säilyttää ja parantaa väestön elämänlaatua.

Nornickel sanoi lausunnossaan

Alueen kehittämiselle taloudellista tukea

Yhtiö, alue ja paikallisviranomaiset osallistuivat suunnitelman kehittämiseen, Venäjän talouskehitysministeriön alainen tuotantovoimien tutkimusneuvosto toi asiantuntijuutensa pöydälle.

Nornickel ei ainoastaan auta työllisyydessä ja uudelleensijoittamisessa, vaan myös antaa taloudellista tukea. Yhtiö korvaa esimerkiksi Monchegorskissa muutto- ja vuokrakustannukset, sillä siellä on työpaikkoja yhtiön eri osastolla, ja joka antaa myös rahaa uusien asuntojen ostamiseen.

Saamme paljon tukea Norilsk Nickeliltä. Olen syvästi rohkaistunut yrityksen sosiaalisesta vastuusta, joka on mukana kaikkien sen läsnäoloalueella olevien kysymysten ratkaisemisessa.”

Eduard Zatona, Pechengan hallintopiirin johtaja

Yhtiö on myös innokas luomaan taloudelliset olosuhteet Pechengan alueen kehittämiselle. Nornickel avasi työvoimakeskuksen, ja valmistelee suunnitelmia Nikelin kaupungin teollisuusalueen kunnostamisesta. Puhumme alueen kunnostamisesta, teollisuusalueen markkinoimisesta sijoittajien keskuudessa, ja uusien tuotantolaitosten luomisesta.

Luonnonsuojelulla tärkeä alueellinen merkitys

Alueen kehittämisen kannalta tärkeä on myös läheinen Paatsjoen luonnonsuojelualue (Øvre Pasvik nasjonalpark). Tämä ainutlaatuinen alue sijaitsee Suomen Inarijärvestä peräisin olevassa Paatsjoen laaksossa, ja sen keskikohta kulkee Venäjän ja Norjan välillä erottaen nämä kaksi valtiota väylän varrella. Täällä rajalla luotiin 30 vuotta sitten kahden rajamaan luonnonsuojelualueet, joilla oli yhteinen nimi. Vuonna 2011 Venäjän luonnonvaraministeriö osti Nikelistä tyhjän 840 m2:n rakennuksen vierailukeskukseksi. Hankkeen kehittämisen ja osan rakentamisesta rahoitti Nornickel.

Paatsjoen luonnonsuojelualue on alueen jalokivi. Se on ainutlaatuinen esimerkki kolmenvälisestä rajat ylittävästä yhteistyöstä. Tällaisen vierailukeskuksen perustaminen edistää mielestämme merkittävästi rajat ylittävän yhteistyön ja matkailun kehittämistä.

Anastasia Ruzaeva, Kirkenesin Venäjän pääkonsulaatin avustaja

Lisäksi Murmanskin varakuvernööri Olga Kuznetsova on ilmoittanut neljästä suuresta investointihankkeesta Pechengan kunnan alueella, mikä avaa 616 työpaikkaa.

Ensimmäinen ja kiireellisin projekti on datakeskuksen rakentaminen, saamme paljon hakemuksia sen rakentamiseen. Seuraava projekti on tehdas, joka tuottaa hiontapalloja. Myös norjalaiset kollegamme ovat kiinnostuneita tästä projektista.

Olga Kuznetsova

Myös tällaisia hankkeita, kuten hankauslaitoksen rakentamista ja atlantinlohen kaupallista viljelyä, harkitaan. Pelkästään ensimmäisessä vaiheessa niiden pitäisi lisätä yli 700 työpaikkaa.

Sidosryhmät, Venäjän alueviranomaiset, liike-elämän edustajat ja asukkaat uskovat, että tämä kokemus uuden taloudellisen mallin muodostamisesta Pechengan alueella, toimii mahdollisena mallina vastaavien ongelmien ratkaisemiseen muissa Venäläisissä tehdaskaupungeissa.