TSE investoi kierrätyspolttoaineiden (SRF) vastaanotto- ja syöttölaitteistoon Naantalin voimalaitoksen nelosyksikössä

Turun Seudun Energiantuotanto Oy (TSE) on tehnyt investointipäätöksen kierrätyspolttoaineiden vastaanotto- ja käsittelylaitteiston hankinnasta Naantalin voimalaitokseen. Investoinnin myötä TSE:llä on valmius luopua kivihiilen käytöstä nelosyksikössä vuoden 2022 aikana ja energiantuotannon hiilidioksidipäästöt vähenevät investoinnin myötä vuositasolla yli 60 000 tonnia. Hankintojen kokonaisarvo tulee olemaan yli 15 miljoonaa euroa ja rakennusaikana hankkeen työllistävyys on noin 60 henkilötyövuotta.

Investointi toteutetaan vuosien 2020−2021 aikana ja kierrätyspolttoaineiden käytön on määrä alkaa syksyllä 2021. TSE:n Naantalin voimalaitoksen ympäristölupa mahdollistaa 80 000 tonnin vuotuisen kierrätyspolttoaineiden määrän hyödyntämisen. Hyödynnettävä kierrätyspolttoaine tulee olemaan pääosin kotimaista kaupan ja teollisuuden erilliskerätystä jätteestä valmistettua hyvälaatuista, esimerkiksi pakkaus- tai purkujätteestä valmistettua kierrätyspolttoainetta.

TSE tavoittelee kivihiilestä luopumista vuoden 2022 aikana Naantalin voimalaitoksen nelosyksikössä ja kaikilta osin vuoteen 2025 mennessä. Jo aiemmin TSE on tehnyt päätöksen kahden vanhimman kivihiiltä polttoaineena käyttävän yksikön sulkemisesta tulevana kesänä ja TSE:n hiilidioksidipäästöt tulevat vähentymään aiemmin tehtyjen investointipäätösten myötä kymmeniä prosentteja jo ennen kierrätyspolttoaineiden käytön aloittamista.

− Tämä investointipäätös mahdollistaa Naantalin nelosyksikön polttoainepohjan muuttamisen kokonaan kivihiilivapaaksi ja ilmentää omistajien tahtotilaa kivihiilivapaasta ja kiertotalouden ehdoin toteutetusta energiantuotannosta Naantalin voimalaitoksella, sanoo Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n toimitusjohtaja Maija Henell.

Kivihiili jää nelosyksikössä varapolttoaineeksi turvaamaan tuotantoa häiriötilanteissa.

− Samanaikaisesti, kun vähennämme kivihiilen käyttöä siitä ennen pitkää luopuen, tulee operatiivinen toimintavarmuus sekä energiahuollon huoltovarmuus säilyttää kaikissa tilanteissa. Tämä edellyttää varautumista erilaisiin polttoaineiden saatavuushäiriöihin ja kivihiili on toistaiseksi toimivin vaihtoehto tähän tarkoitukseen, toteaa Henell.

Päälaitetoimituksesta on sovittu Raumaster Oy:n kanssa. Raumasterin toimitus sisältää muun muassa SRF:n vastaanottoaseman, syöttösiilon ja kuljettimet.

− Tämä tilaus jatkaa TSE:n ja Raumasterin pitkäaikaista yhteistyötä polttoaineiden käsittelyjärjestelmissä, ja vahvistaa Raumasterin markkinaosuutta kierrätyspolttoaineiden käsittelylaitteiden toimittajana. Vastaavat projektit tulevat tulevaisuudessa lisääntymään, kun energiayhtiöt pyrkivät vähentämään päästöjä ja pääsemään eroon fossiilisista polttoaineista, sanoo Raumaster Oy:n toimitusjohtaja Kari Pasanen.

Lähde: STT Info