Fortum käynnistää Loviisan ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn

Fortum [Power and Heat Oy] on käynnistänyt Loviisan ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely), jossa arvioidaan voimalaitoksen mahdollisen käytön jatkamisen ja vaihtoehtoisesti käytöstäpoiston sekä matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitoksen ympäristövaikutuksia.

“Loviisan voimalaitoksen nykyiset käyttöluvat ovat voimassa vuosien 2027 ja 2030 loppuun saakka. Tässä menettelyssä arvioimme sekä voimalaitoksen kaupallisen käytön jatkamisen että käytöstäpoiston vaikutuksia ympäristöön, ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen sekä ympäröivään yhteiskuntaan ja talouteen”, sanoo apulaisjohtaja Thomas Buddas, Loviisan voimalaitokselta.

“Loviisan voimalaitos on teknisesti hyvässä kunnossa ja täyttää tämän päivän turvallisuusvaatimukset. Nyt toteutettavan ympäristövaikutusten arvioinnin avulla keräämme tietoa mahdollista uutta käyttölupahakemusta varten”, hän jatkaa.

YVA-menettely on kaksivaiheinen ja se kestää noin puolitoista vuotta. Ensimmäinen ohjelmavaihe sisältää Fortumin suunnitelman ympäristövaikutusten arvioinnista sekä tiedottamisen ja osallistumisen järjestämisestä. YVA-ohjelman, siitä annettavien lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta toteutetaan ympäristövaikutusten arviointi, jonka tulokset esitetään ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa.

Hankkeen YVA-menettelyn yhteysviranomaisena toimii työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ja kansainvälisen kuulemisen osalta ympäristöministeriö (YM).

Me Fortumissa uskomme, että ydinvoimaa tarvitaan vielä pitkään.  Hiilidioksidipäästöttömänä, luotettavana ja sääoloista riippumattomana energianlähteenä ydinvoima auttaa osaltaan vastaamaan nykypäivän energiantarpeisiimme ja hillitsemään ilmastonmuutosta – yhdessä uusiutuvan energian kanssa.

Lähde: News Cision