SUOMALAISET LAHJOITTANEET YLI 200 MILJOONAA KILOA VAATTEITA UUDELLEENKÄYTTÖÖN UFF:N KAUTTA.

UFF on tehnyt ilmastotyötä vaatekeräyksen muodossa Suomessa jo lähes 33 vuoden ajan. Suomalaiset ovat aktiivisia vaatekierrättäjiä ja UFF:n kautta uudelleenkäyttöön lahjoitetuilla yli 200 miljoonalla kilolla vaatteita on saavutettu merkittäviä ympäristöhyötyjä. Vuosittaiset kokonaiskeräysmäärät ovat olleet nousujohteisia; suomalaiset lahjoittavat vaatteita lähes 3 kiloa asukasta kohden vuosittain.

Suomalaisten pitkäjänteisen vaatekierrätyksen avulla on saatu aikaan merkittäviä ympäristöhyötyjä. UFF:n vaatekeräykseen lahjoitetun 200 miljoonan vaatekilon uudelleenkäytöllä on saavutettu satojen miljoonien kilojen vähennys hiilidioksidipäästöissä, kymmenien miljoonien kilojen säästö torjunta-aineissa sekä 200 miljardin litran säästö kulutetussa vedessä.  

UFF:n kautta uudelleenkäyttöön lahjoitetut vaatteet lajitellaan tarkasti käsin käyttötarkoituksen mukaan. Vaatelajittelussa noudatetaan jätelainsäädännön etusijajärjestystä vaatekierrätyksen ympäristöhyötyjen maksimoimiseksi ja jätteen määrän minimoimiseksi. Kerättyjen vaatteiden uudelleenkäyttöaste on korkea; liki 95 % lahjoituksista voidaan uudelleen käyttää sellaisenaan tai materiaalina. Loput 5 % ohjataan energiatuotantoon Suomessa.

Vaatelahjoitus UFF:lle on suomalaisille arjen helppo ja nopea ympäristöteko, jolla on suuri vaikutus globaalin ympäristöön. UFF kerää vaatteita vuosittain noin 15 miljoona kiloa koko Suomen alueelta. Vaatekeräys hoidetaan vähäpäästöisesti, jotta vaatteen uudelleenkäytön ympäristöhyödyt eivät katoa logistiikkaan. UFF:n omassa keräyskalustossa on käytetty vuodesta 2017 saakka uusiutuvaa dieseliä, joka on jalostettu jätteistä ja joka vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosenttia verrattuna fossiiliseen dieseliin. UFF:n keräyspalvelusta noin 60 % ajetaan uusiutuvalla dieselillä ja tavoitteena on lisätä sen osuutta. Käyttämällä uusiutuvaa dieseliä vaatteiden keräyksessä on voitu vähentää merkittävästi kuljetuksissa tarvittavan fossiilisten polttoaineiden määrää sekä kuljetuksissa syntyviä hiilidioksidipäästöjä.

UFF panostaa vuonna 2020 vahvasti kotimaan vaatekierrätys- ja ilmastopalvelutoimintojen edellytysten turvaamiseen ja edistämiseen poikkeuksellisen alkuvuoden jälkeen. Suomalaiset voivat lahjoittaa uudelleenkäyttöön soveltuvia ehjiä ja puhtaita vaatteita UFF:n vaatekeräyspisteihin ja myymälöihin. UFF:n vaatekeräys palvelee kautta Suomen 281 kunnan alueella yli 1500 keräyspisteessä.  UFF tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista ohjaamalla tukku- ja vähittäismyynnistä saadun tuoton kotimaan ilmastotyöhön sekä kehitysmaiden koulutus-, ympäristö- ja yhteisönkehityshankkeisiin