Jäteöljyn kierrätys tehostunut – silti osa päätyy laittomasti poltettavaksi

Ympäristöministeriö sekä Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry:

Jäteöljy on arvokas raaka-aine, sillä öljyä voi kierrättää yhä uudelleen ja uudelleen voiteluaineiksi. Vaaralliseksi jätteeksi luokiteltua jäteöljyä, esimerkiksi autojen, traktoreiden ja koneiden käytettyjä voiteluöljyjä, jää kuitenkin laillisen jätteenkäsittelyn ulkopuolelle. Jäteöljyneuvonnan tarve on suurin maaseudulla.

Todennäköisesti ainakin osa jätteenkäsittelyn ulkopuolelle jäävästä jäteöljystä päätyy laittomasti poltettavaksi tai ympäristöön. Jäteöljyä saattaa olla myös esimerkiksi yritysten tai kotitalouksien varastoissa.

Jäteöljy voi ympäristöön päästessään pilata maaperää tai pinta- tai pohjavesiä. Yksi litra jäteöljyä riittää esimerkiksi pilaamaan miljoona litraa vettä. Jäteöljyn laittomasta polttamisesta pääsee ilmaan haitallisia aineita ja pienhiukkasia. Ne heikentävät lähiympäristön ilmanlaatua ja kulkeutuvat maaperään ja vesistöön.

”Jäteöljyn polttaminen ilman ympäristölupaa, kaataminen maahan tai vesistöön, päästäminen viemäriin tai jättäminen ympäristöön on laitonta”, neuvotteleva virkamies Else Peuranen ympäristöministeriöstä sanoo.

Kerätystä jäteöljystä 80 prosenttia kierrätetään

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry ja ympäristöministeriön tavoitteena on saada mahdollisimman suuri osa jäteöljystä kierrätettäväksi, jolloin siitä voidaan valmistaa jälleen uutta voiteluöljyä. Ne solmivat vuonna 2019 green deal -sopimuksen valtakunnallisen öljyjätehuollon kehittämisestä. Yritysten arvion mukaan tavoite kierrättää 80 prosenttia kerätystä ja käsitellystä jäteöljystä täyttyy jo nyt. Kierrätyksen osuutta pyritään kasvattamaan vuosi vuodelta.

Ensimmäinen sopimusvuosi osoitti, että jäteöljyn keräys kaupunkiseuduilla on hyvällä mallilla. Lisää tietoa asianmukaisesta öljyjätehuollosta pitää kohdistaa maaseudulle. Suunnitellulla ja asianmukaisella varastoinnilla voidaan varmistaa myös maaseudun jäteöljykertymien saaminen lainmukaiseen käsittelyyn.

”Maatilat, korjaamot ja pienteollisuus ovat avainroolissa kierrätyksen suhteen, sillä ne vaihtavat autoihin, traktoreihin ja erilaisiin koneisiin paljon öljyjä. Jäteöljyjen keräyksestä ja kierrätyksestä huolehtivat yritykset neuvovat toimijoita säilytyksen ja keräyksen järjestämisessä. Jätealan yritykset ovat sitoutuneet vastuulliseen keräykseen ja kierrätykseen valtakunnallisesti”, Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry:n asiantuntija Katja Moliis sanoo.

Suomessa myydään voiteluaineita vuosittain noin 60 000 – 80 000 tonnia. Osa voiteluaineista kuluu tai palaa käytössä kokonaan tai osittain. Markkinoilla olevia voiteluaineita päätyy myös koneiden viennin seurauksena ulkomaille. Lisäksi jäteöljyä poltetaan teollisuuslaitoksissa, joilla on ympäristölupa jäteöljyn polttoon ja asianmukaiset savukaasujen puhdistuslaitteet. Jonkin verran jäteöljyä on myös viety EU:n jätteensiirtoasetuksen mukaisesti Ruotsiin ja Saksaan. Suomeen on kuitenkin tuotu enemmän jäteöljyä kuin sitä on viety ulkomaille.

Voiteluöljyä voi valmistaa raakaöljystä tai puhdistetusta jäteöljystä. Öljyn kierrättämisen ansiosta raakaöljyä tarvitaan vähemmän. Lisäksi voiteluöljyn valmistaminen raakaöljystä aiheuttaa enemmän päästöjä kuin voiteluöljyn valmistaminen puhdistetusta jäteöljystä. Kierrätyksellä säästetään siis uusiutumattomia luonnonvaroja sekä vähennetään päästöjä ja ympäristöhaittoja. Vain kierrätykseen kelpaamaton jäteöljy päätyy poltettavaksi, sekin laitoksille, joilla on tarvittavat ympäristöluvat.

Näin huolehdit jäteöljystä oikein

Yritykset ja maatilat

– Kerää jäteöljy tiiviiseen tynnyriin, konttiin tai säiliöön, jossa ei ole muita aineita. Jätealan yritykset neuvovat yrityksiä tarvittaessa.
– Älä sekoita erilaisia öljyjä keskenään.
– Älä sekoita jäteöljyyn muita jätteitä tai aineita.
– Voit tilata jäteöljyn noudon jätealan yritykseltä, joka huolehtii puolestasi öljyn kierrättämisestä ja kierrätykseen kelpaamattoman jäteöljyn hävittämisestä.
– Oikein säilytettyjen, suurien jäteöljyerien nouto voi olla ilmainen. Voit tarkistaa asian lähimmästä jätealan yrityksestä.

Lähde: STT Info