Tupakka ja tulevat vuodet

Onko tulossa vuosi, jolloin tupakointi loppuu maapallolla? Tuskin. Vaikka tiedämme varmuudella, että tupakka on terveydelle vaarallista, tosiasia on, että se kuitenkin on maailmalla miljardibisnes. Vaikka tupakointi on vähentynyt Euroopassa ja USA:ssa, Suomessa se väheni hyvin aina vuoteen 2018 saakka, mutta pysähtyi sitten, miksi? Tai miksi Aasiassa on maita, missä miehistä jopa 75% polttaa yhä edelleen vaikka maissa on jo olemassa tiukkoja tupakointirajoituksia? Maailmanlaajuisesti pahimmat maat ovat Intia ja Kiina, ja tupakointiin yleensä liitetään myös huonot elinolot, köyhyys sekä matala koulutustaso. Miksi sitten Suomessa tupakointi ei enää vähene, vai olemmeko tulleet pisteeseen, missä ne polttavat, jotka polttaisivat jokatapauksessa?

Maailman mittakaavassa kyse on todella isosta asiasta. Maailmassa on lähes miljardi ihmistä, jotka polttavat tupakkaa. Joka neljäs yli 15-vuotias tupakoi. Samalla kuitenkin markkinoille on tullut tuotteita, joilla tupakoinnin lopettaminen on helpompaa. Meillä on mahdollisuutena nikotiinipussit, jotka auttavat pääsemään eroon itse tupakasta ja tupakansavusta ja tervasta, antamalla sen nikotiinin. Ja sitten meillä on korvaavat muut tuotteet kuten Zonnic ja monet muut. Vaihtoehtoja on markkinoilla paljon, ja monet niistä ovat myös edullisempia kuin varsinainen tupakointi – mutta näin ei ole jokapuolella maailmaa.

Tupakointi ja sosiaalinen status

Joskus vuosisatoja siten tupakointi oli varallisuusluokassa paremmin pärjääville ihmisille. Sittemmin markkinoille tulivat sikaarit, mutta nykyään tupakointi tilastollisesti liitetään siihen huonommin menestyvään osaa. Mutta esimerkiksi Euroopassa naisten osuus tupakoitsijoista on suurempi kuin muualla maailmassa ja USA:ssa tupakointi jopa lisääntyi mustan kansanosan keskuudessa 2010-luvulla – mistä tämä kaikki johtuu? Kuitenkin tupakan vahigollinen vaikutus terveyteemme pitäisi olla kaikkien tiedossa, mutta poltamme kuitenkin. Tai se, että moni tupakoitsija kertoo tupakoivansa koska stressaa… vaikka on tutkittua tietoa, että tupakointi nimenomaa lisää stressiä, masennusta ja ahdistuneisuutta! Nesbittin paradoksi on, että kun tupakoija tupakoi, fysiologisesti hänen elimistönsä menee stressitilaan, mutta psyykkisesti hän kokee rentoutuvansa.

EU-maissa eli Euroopan unionin jäsenmaissa lähes 700 000 ihmistä kuolee joka vuosi tupakoinnista johtuviin sairauksiin. On arvioitu, että tupakointi maksaa EU:n jäsenmaille joka vuosi ainakin 100 miljardia euroa. Suomessa on laskettu, että jokainen tupakoitsija maksaa työnantajalla 2000-3000 euroa vuodessa, ja siksi olisi tuettavaa työpaikkojen siirtyminen savuttomiksi. Savuttomaksi työpaikasi muuttuminen on omistajien päätös, mutta sen suunnitteluun kannattaa ottaa mukaan koko henkilöstö ja kehittää tupakkatauoille terveellisempiä vaihtoehtoja.

Tupakka jätteenä

Tupakointi synnyttää valtavan määrän jätettä joka vuosi ympäri maailmaa. Tupakan viljely tuhoaa metsiä, savukkeiden valmistus aiheuttaa ympäristöpäästöjä ja myrkylliset tumpit jäävät luontoon.

Tiesitkö esimerkiksi, että jos poltat askin päivässä, vuodessa savukkeidesi vuoksi kaadetaan 24 puuta jossain päin maailmaa – yleensä kehitysmaissa.

Jo pelkästään Suomessa heitetään noin 4 miljardia tumppia luontoon vuodessa – ja tämä siis pienessä Suomessa. Tumpit eivät nimittäin hajoa täysin luontoon, vaan niistä kertyy mikromuovia. Mikromuovin lisäksi niistä huuhtoutuu vesistöihin ja maaperään myrkyllisiä aineita, jotka sitten kulkeutuvat ravintoketjun kautta eläimiin ja ihmisiin, eli myös niihin ihmisiin, jotka eivät tupakoi. Uskomattomin tilastofakta on se, että jopa 40% maailman rannoilta kerätystä roskasta liittyy tupakoimiseen, tavalla tai toisella. Jopa jo Suomessa kaupunkien rannoilta löytyy vuosittain tupakantumppeja noin 300 kappaletta per sata metriä!

Tupakan myynnin lopettaminen

Vielä muutama vuosi sitten Suomessa oli myytävänä hyvinkin eri tavoin maustettuja savukkeita. Erilaisilla mauilla tupakkayhtiöt peittivät tupakan alkuperäistä makua ja hajua. Vuonna 2016 kaikki savukkeiden makuaineet kiellettiin. Ainoastaan mentoli sai kolmen vuoden jatkoajan. Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen tupakkatilaston mukaan (siirryt toiseen palveluun) vielä 10 vuotta sitten 14–20-vuotiaista pojista ja tytöistä tupakoi päivittäin noin joka viides. Nyt samanikäisistä pojista päivittäin tupakoi enää 7 prosenttia ja tytöistä 6 prosenttia. Suomessa valtion tavoitteena on saada tupakkatuotteiden käyttö loppumaan vuoteen 2030 mennessä!

Maailmanlaajuisesti WHO on laittanut tavoitteeksi vähentään tupakointia 30%:lla vuoteen 2025 mennessä. Maailman terveysjärjestöllä on oikeasti tavoitteena tupakoimaton maailma, mutta muutokset eivät tapahdu hetkessä. Kyseessä on kuitenkin miljardien dollarien liiketoiminta.